Eks­tra ­støt­te­mu­lig­he­der

Som pleje- eller aflastningsfamilie i Vejle Kommune, kan du nyde af ekstra støtte, som vi i samarbejde med kommunens døgninstitutioner har mulighed for at tilbyde jer

Akuttelefon

Akuttelefonen er bemandet af Vejle Kommunes døgninstitutioner, som plejefamilier og aflastningsfamilier kan ringe til uden for Familieplejens åbningstid. Ring til 76 81 56 85 og tryk 1.

Specialiseret støtteforløb til plejefamilier og aflastningsfamilier

Hvis I er plejefamilie eller aflastningsfamilie i Vejle Kommune, så har I mulighed for at få specialiseret støtteforløb.

Det er specialiserede fagpersoner fra døgninstitutionerne i Vejle Kommune - Børne og Unge Center Vejle Fjord, Bifrost og Fårupgård, der giver den ekstra støtte. Forløbet består af 3 - 5 besøg, hvor den specialiserede fagperson giver råd, vejledning og supervision specifik i relation til jeres plejeopgave.

Skriv eller ring til jeres familieplejekonsulent for at høre mere om muligheden.

I videoen kan I se en lille præsentation af støttemulighederne, vi har til jer, der er pleje- eller aflastningsfamilie i Vejle Kommune