Selvbetjening

Indberetningslister for døgn-/aflastning-/netværksplejefamilier og skabelon til statusbeskrivelse

Her finder I skemaer til indberetning af kørsel, aflastnings døgn og udgifter forbundet med plejebarnet.

I finder også skabelon til at skrive statusraporten i. 

I administrationen vil vi meget gerne være jer behjælpelige, hvis I måtte have behov for det. 

I kan kontakte os på tlf. 76 81 56 85, så er vi klar til at hjælpe jer.

I skal udfylde en blanket pr. plejebarn. 

I forhold til styringen af økonomien er det rigtig vigtigt, at I indsender jeres kørsel og aflastning måned for måned. 

 

Beskrivelse til plejefamilier i forbindelse med revurdering af vederlag

Vejledning til handleplan - udviklingsplaner og statusbeskrivelser