Informationsbrev 22.01.2021

Familieplejen i Vejle er blevet bekendt med, at kommunerne tolker forskelligt på, hvorvidt plejefamilier er i målgruppen for et snarligt tilbud om vaccine.

Anbefal denne side:

Dette ville naturligvis kunne medføre tvivl og spørgsmål hos jer, og det vil vi forsøge at imødekomme med dette brev.

På socialområdet er målgruppen personale på sociale tilbud og institutioner, hvor borgerne bor - herunder også § 66 tilbud - som er plejefamilieområdet - og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med Covid - 19.

Derfra er der lavet en definition på, hvornår et plejebarn er i særlig risiko for et alvorligt forløb med Covid-19.

Den definition, som vi har skullet agere efter, er blandt andet personer med meget svære sygdomme og tilstande, for eksempel hjerte-, lunge- eller leversygdom, udbredt kræftsygdom, nedsat immunforsvar - for eksempel i forbindelse med inaktivitet (kørestolsbrugere) og unge i misbrug.

Familieplejen er blevet bedt om at kigge alle vores anbringelser igennem ud fra ovennævnte kriterier, hvilket vi gjorde i uge 2, og de berørte plejefamilier er også kontaktet i uge 2.

Vi har stor forståelse for, at mange af jer ser frem til en vaccine - både som privat person og i kraft af jeres funktion som plejefamilie, og skulle der på sigt vise sig andre og nye muligheder for at tilbyde jer vaccine i forbindelse med jeres funktion som plejefamilie, så kontakter vi jer naturligvis med det samme.

Vi står fortsat i en krævende tid, hvor vi både har opmærksomhed på konsekvenserne af mutationen, men også hvor vi heldigvis nærmer os lyset i form af vaccinen. Det kræver tålmodighed og udholdenhed af os alle sammen, og vi håber, at I oplever at vi i Familieplejen fortsat understøtter jer bedst muligt i jeres opgave- og ellers hører vi gerne fra jer.

Tusind tak for jeres indsats!

Skulle ovennævnte give anledning til yderligere spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte jeres familieplejekonsulent eller undertegnede.

Venlig hilsen

Familieplejen Vejle

Malene Fredsted, leder af Familieplejen.