Aflastning under Covid-19

Vejle Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger på området omkring Covid-19, og hermed er der en undtagelse til vores sædvanlige retningslinjer.

Anbefal denne side:

Retningslinjerne er:

- Børn med symptomer jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring Covid-19 kan ikke komme i aflastning

- Børn der er hjemsendt fra skole med/uden symptomer, kan ikke komme i aflastning, før de har en negativ Corona-test.

- Børn med nær kontakt, der er smittet med Covid-19, kan ikke komme i aflastning.

Samme regler gælder for aflastningsfamilien, der tilsvarende må melde afbud jf. ovennævnte.

Har I som aflastningsfamilie spørgsmål til ovenstående, bedes I rette henvendelse til jeres familieplejekonsulent.