Netværksplejefamilie

Hvad er netværkspleje?

At være ansat som netværksplejefamilie kræver, at man er godkendt til at varetage opgaven omkring et konkret barn eller ung. Som oftest er der tale om en anbringelse hos et familiemedlem.

Plejefamilien skal godkendes af Familieplejen i den kommune hvor barnet/den unge skal anbringes. Familieplejen vurderer, om familien er egnet til at have barnet/den unge boende. 

Netværksplejefamilier skal deltage i et grundkursus i forbindelse med godkendelsen. 

Netværksforanstaltninger aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. 

I Familieplejen Vejle modtager vores netværksplejefamilier og netværksaflastningsfamilier et anerkendelsesbeløb én gang årligt.

Beløbet udgør 5.000 kr. for netværksplejefamilier og 3.000 kr. for netværksaflastningsfamilier i 2019.

Er der tale om flere børn anbragt i samme familie udbetales der halvdelen af beløbet for 2. barn.