Makkerlæsning

Familie og Forebyggelse arbejder med strategien "Vi vil MER´sammen", og ud fra denne har Familieplejen Vejle fokus på hvordan plejeforældre kan støtte og styrke plejebørns læsefærdigheder og fagligt niveau i folkeskolen.

MAKKERLÆSNING

 

Makkerlæsning er en dansk version af Paired Reading, som er en skoleunderstøttende læsemetode der har været afprøvet i Sverige og England med stor succes, idet anbragte børn på kun fire måneder forbedrede deres læsefærdigheder svarende til et helt års udvikling. På baggrund af de gode erfaringer i udlandet, afprøver Socialstyrelsen den skoleunderstøttende metode i et 3- årigt projekt i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. Læsemetoden skal understøtte børnenes læsning, læring og trivsel.

Det er dokumenteret, at børn der modtager en foranstaltning i hjemmet, eller er anbragte, i gennemsnit klarer sig væsentligt dårligere uddannelses- og erhvervsmæssigt end deres jævnaldrende, og Svensk forskning peger på, at en velgennemført grundskole er den vigtigste beskyttelsesfaktor for tidligere anbragte i voksenlivet. Makkerlæsning skal forebygge den forskellighed, ved at give børnene et ”læseboost”.

Familie og Forebyggelse arbejder med strategien Vi vil MER`sammen, og ud fra denne har Familieplejen Vejle fokus på hvordan plejeforældre kan støtte og styrke plejebørns læsefærdigheder og faglige niveau i folkeskolen. Metoden der anvendes er Makkerlæsning, der, kort fortalt, går ud på, at barnet får en fast læsemakker, som det kender og er tryg ved – f.eks. en plejeforælder. Ud over at læsemetoden vil forbedre barnets faglige niveau, er målet også at barnet finder glæde og fornøjelse ved det tætte samvær med en tryg voksen, hvorved trivslen og motivationen for læring generelt højnes. Barnet og den voksne læser højt sammen tyve minutter mindst tre gange om ugen. Der læses efter særlige vejledninger med instruktioner og værktøjer, som understøtter læsningen. Læsningen foregår efter nedenstående metode:

 

Hvad?

20 minutters læsning minimum 3 gange ugentligt, men gerne 5 gange ugentligt.

 

Hvem?

Makkerlæsere: plejeforældre læser med barnet. 

 

Hvordan?

Efter to metoder, enten ”Lyt og læs” eller ”Tandemlæsning”. 

 Klik på understregningerne og du kommer til dokumentet.

Hjælpemidler?

”Femfinger-testen” hjælper med at vælge bøger med den rette sværhedsgrad. "Femfinger-testen"

Inspirationshæfte med relevante bøger. 1. - 2. klasse

                                                                         3. - 5. klasse 

                                                                         6. - 7. klasse 

Læsedagbog til registrering af hvor meget barnet læser på en uge. (Lille kinabog som konsulenten vil medbringe ved konsulentbesøg.)

Logbog til registrering af barnets motivation og fremskridt. Logbog