Bliv plejefamilie

På denne side kan du læse om, hvad det vil sige at være plejefamilie, og hvilke kompetencer vi lægger vægt på.

En plejefamilie er en familie, der har et barn eller ung boende, fordi barnet eller den unge ikke kan bo hos sine forældre. Som plejefamilie er det vigtigt, at man kan tilbyde plejebarnet trygge og stabile rammer samt understøtte plejebarnets trivsel og udvikling.

Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn eller en ung skal anbringes i en plejefamilie. På samme måde er plejebørns behov og udfordringer forskellige. Nogle har primært behov for trygge og stabile rammer, hvor andre kan have store udfordringer, der stiller særlige krav til jer som plejefamilie.

I forbindelse med anbringelsen er der udarbejdet en handleplan, der beskriver hvad jeres særlige opgave er i forhold til barnet/den unge. Handleplanen er formuleret ud fra barnets/den unges udækkede behov, -og omvendt hvad målet så er i henhold hertil. Men det betyder ikke, at I som plejefamilie nødvendigvis selv skal klare alle mål. Arbejdet foregår i samarbejde med barnet/den unges dagtilbud, skole mv. Plejefamiliens opgave er først og fremmest at skabe rammen for en god og tryg opvækst for plejebarnet.

Som plejefamilie i Vejle får man en fast familieplejekonsulent tilknyttet. Vi prioriterer højt, at der er et tæt og gensidigt samarbejde. Familieplejekonsulentens primære opgave er at tilbyde vejledning, rådgivning og supervision i forhold til plejeopgaven. Derudover skal man som plejefamilie arbejde tæt sammen med plejebarnets rådgiver, skole og andre professionelle- samt naturligvis barnets forældre og andet netværk. Plejebarnet kan også få støtte fra psykolog, Fysioterapeut m. fl. efter en konkret vurdering, Som plejefamilie får man således også et fagligt netværk og mulighed for kompetenceudvikling. Alle plejefamilier skal deltage i mindst 2 kurser om året - Familieplejen Vejle udbyder flere kurser, se vores kursuskatalog.

Familieplejen har et tæt samarbejde med Familie & Forebyggelses døgninstitutioner, som også plejefamilierne profiterer af.

Når man som plejefamilie modtager en ny plejeopgave, skal man være indstillet på at deltage i et tætstøttet opstartsforløb jf. lovgivningen, som har til formål at sikre, at man kommer godt fra start og får særlig tæt støtte i starten af anbringelsen. Dette forløb foregår i samarbejde med Familieplejen Vejle.

Det er en stor opgave at være plejefamilie, og derfor er det vigtigt, at hele familien er indstillet på at være der for plejebarnet. Det er en forpligtende opgave og en stor beslutning, som kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

Praktisk

Det kræver ikke en bestemt uddannelse at blive godkendt som plejefamilie.

Det er Socialtilsynet, som godkender plejefamilier. Bor man i Vejle er det Socialtilsyn Syd, der står for godkendelsen.

Man søger om godkendelse på Socialtilsyn Syds hjemmeside www.socialtilsynsyd.dk/plejefamilie

I forbindelse med godkendelsesprocessen hos Socialtilsynet, skal man gennemføre et grundkursus for plejefamilier.

Det er Familieplejen, der forestår matcharbejdet mellem det barn/ung, der skal anbringes og plejefamilien. Det gode match er en yderst central og vigtig opgave i forbindelse med en anbringelse, da det er essentielt for at sikre de bedste udviklingsbetingelser for det anbragte barn/ung og for jer i arbejdet som plejefamilie. Til matcharbejdet har Familieplejen et stort fokus på plejefamiliens evne til at mentalisere og benytter et såkaldt mentaliseringsinterview i forbindelse hermed.

Som plejefamilie er man ansat på kontrakt og aflønnes med vederlag, efter gennemsnitsmodellen, og med en omkostningsdel. Se KLs taksttabel