Bliv ­plej­e­fa­mi­li­e

Lær mere om livet som plejefamilie og de kompetencer, vi sætter pris på

En plejefamilie har et barn eller en ung boende på fuldtid, fordi barnet eller den unge ikke kan bo hos sine forældre. At være plejefamilie indebærer, at man kan:

 • give plejebarnet trygge og stabile rammer
 • støtte plejebarnets trivsel og udvikling

Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn eller en ung skal anbringes i en plejefamilie. På samme måde er plejebørns behov og udfordringer forskellige. Nogle har primært behov for trygge og stabile rammer, hvor andre kan have store udfordringer, der stiller større krav til jer som plejefamilie.

Når I som plejefamilie modtager en ny plejeopgave, skal I deltage i et tætstøttet opstartsforløb jf. lovgivningen. Det har til formål at sikre, at I kommer godt fra start. Forløbet foregår i samarbejde med Familieplejen Vejle.

Alle plejefamilier skal deltage i mindst to faglige kurser årligt, hvor I får kompetenceudvikling og et fagligt netværk.


Et tæt samarbejde med Familieplejen m.fl.

Plejebarnet har en handleplan, der beskriver, hvad jeres særlige opgave er i forhold til barnet. Handleplanen indeholder et eller flere mål, som er formuleret ud fra barnets behov. Det er ikke alene jeres ansvar som plejefamilie at opnå målene. Det er et fælles ansvar i samarbejde med plejebarnets rådgiver, skole, andre professionelle samt barnets forældre og andet netværk. Plejebarnet kan også få støtte fra psykolog, fysioterapeut m. fl. efter en konkret vurdering.

Som plejefamilie i Vejle får I en familieplejekonsulent tilknyttet. Vi prioriterer højt, at der er et tæt samarbejde. Familieplejekonsulenten tilbyder vejledning, rådgivning og supervision i forhold til plejeopgaven.

Familieplejen har et tæt samarbejde med Vejle Kommunes døgninstitutioner, som også plejefamilierne får gavn af.

Det er en stor opgave at være plejefamilie, derfor er det vigtigt, at hele familien er indstillet på at være der for plejebarnet. Det er en forpligtende opgave og en stor beslutning, som kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

 

Hvordan bliver I godkendt?

 • Godkendelse

  Hvis I beslutter jer for at blive plejefamilie, er det jeres lokale socialtilsyn, der står for godkendelsen. Er I bosat i Vejle Kommune, er det hos Socialtilsyn Syd, I skal søge om godkendelse.

  Det kræver ikke en bestemt uddannelse at blive godkendt som plejefamilie. I forbindelse med godkendelsesprocessen hos Socialtilsynet, skal I gennemføre et grundkursus for plejefamilier.

  Søg om godkendelse hos Socialtilsyn Syd her

 • Match mellem plejebarn og plejefamilie

  Det er os i Familieplejen, der laver matcharbejdet mellem barnet, der skal anbringes, og plejefamilien. Det gode match er en central og vigtig opgave i forbindelse med en anbringelse. Matchprocessen skal sikre de bedste udviklingsbetingelser for det anbragte barn, og for jer i arbejdet som plejefamilie. Familieplejen har et særligt fokus på plejefamiliens evne til at mentalisere og benytter et mentaliseringsinterview i forbindelse med matchet.

  Plejefamilier er ansat på kontrakt. Aflønningen er med vederlag efter gennemsnitsmodellen og med en omkostningsdel.

  Se KL's taksttabel på børne- og ungeområdet her.