Bliv­ af­last­nings­fa­mi­li­e

Er du interesseret i at gøre en forskel i et barns liv? Overvej at blive en aflastningsfamilie! Her kan du dykke ned i, hvad det indebærer, og hvilke egenskaber vi værdsætter.

En aflastningsfamilie har lyst og overskud til at have et barn eller en ung typisk hver anden eller fjerde weekend. Det kan også være hverdage eller en kombination af begge dele. Det afhænger af, hvad barnet og barnets familie har behov for.

En aflastningsfamilie har ofte samme rolle som bedsteforældre, onkler, tanter eller venner har i andre familier. En aflastningsfamilie skal give barnet stabile, trygge rammer og støtte barnets trivsel og udvikling.

Det er ikke et lovkrav, at der skal stilles et værelse fuldt ud til rådighed i forbindelse med en aflastningsopgave. Men det skal overvejes, hvordan man kan have et barn i aflastning i et eller flere døgn, hvis der under opholdet ikke er et værelse til rådighed til barnet.

 

Et tæt samarbejde med Familieplejen 

Som aflastningsfamilie i Vejle får man en familieplejekonsulent tilknyttet. Vi prioriterer højt, at der er et tæt samarbejde. Familieplejekonsulentens primære opgave er at tilbyde vejledning, rådgivning og supervision i forhold til aflastningsopgaven.

Familieplejen tilbyder også vores aflastningsfamilier kurser, som du kan læse mere om i Familieplejens kursuskatalog.

Det er en stor opgave at være aflastningsfamilie, derfor er det vigtigt, at hele familien er indstillet på at være der for aflastningsbarnet. Det er en stor beslutning, som kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

Hvordan bliver I godkendt?

 • Godkendelse

  Hvis I beslutter jer for at blive aflastningsfamilie, er det jeres lokale socialtilsyn, der står for godkendelsen. Er I bosat i Vejle Kommune, er det hos Socialtilsyn Syd, I skal søge om godkendelse.

  Det kræver ikke en bestemt uddannelse at blive godkendt som aflastningsfamilie. I forbindelse med godkendelsesprocessen hos Socialtilsynet, skal I gennemføre et grundkursus for aflastningsfamilier.

  Søg om godkendelse hos Socialtilsyn Syd her.

 • Match mellem barnet og aflastningsfamilien

  Det er Familieplejen, der laver matcharbejdet mellem barnet, der skal i aflastning og aflastningsfamilien. Det gode match er en central og vigtig opgave i forbindelse med en aflastning, ligesom det er i forbindelse med en anbringelse.

  Som aflastningsfamilie er I ansat på kontrakt. Aflønningen er med vederlag efter gennemsnitsmodellen og med en omkostningsdel.

  Se KL's taksttabel på børne- og ungeområdet her.

Der kan opstå små og store spørgsmål undervejs i arbejdet som aflastningsfamilie. Vi har svaret på de oftest stillede spørgsmål i en ABC, som du finder på linket nedenfor.

Hvis I alligevel skulle have spørgsmål vedrørende aflastning, er I velkommen til at kontakte rekrutterings- og matchkonsulenterne Jesper Duval Hansen og Hanne Marie Villadsen.