Bliv netværksplejefamilie

På denne side kan du læse om, hvad det vil sige at være en netværksplejefamilie.

En netværksplejefamilie forudsætter en forudgående relation mellem (netværkspleje)familien og barnet eller den unge. Som oftest er der tale om en anbringelse hos et familiemedlem eller anden nær slægt.

At være netværksplejefamilie indebærer, at man kan give plejebarnet trygge og stabile rammer samt, at man kan støtte plejebarnets trivsel og udvikling, evt. også med støtte fra øvrige samarbejdspartnere.

Som netværksplejefamilie er man med til at gøre en stor forskel for barnet eller den unge.

Som netværksplejefamilie får man en fast familieplejekonsulent tilknyttet. Vi prioriterer højt, at der er et tæt og løbende samarbejde. Familieplejekonsulentens primære opgave er at tilbyde vejledning, rådgivning og supervision i forhold til netværksplejeopgaven.

Praktisk

At være ansat som netværksplejefamilie kræver, at man er godkendt til at varetage opgaven omkring et konkret barn eller ung. Det er Familieplejen i Vejle Kommune, som forestår godkendelsesforløbet og udsteder godkendelsen, ligesom det er Vejle Kommune, som fører tilsyn med anbringelsen.

Netværksplejefamilier skal deltage i et grundkursus i forbindelse med godkendelsen. 

Netværksforanstaltninger aflønnes ikke med vederlag, men kun med en omkostningsdel. 

Det er lovgivningsbestemt, at man som netværksplejefamilie skal holdes udgiftsneutral i forhold til anbringelsen, og niveauet i forbindelse hermed aftales med kommunen.

I Vejle Kommune modtager netværksplejefamilier og netværksaflastningsfamilier et anerkendelsesbeløb én gang årligt.

Beløbet udgør 5.000 kr. for netværksplejefamilier og 3.000 kr. for netværksaflastningsfamilier i 2020.

Er der tale om flere børn anbragt i samme familie udbetales der halvdelen af beløbet for 2. barn.