Bliv aflastningsfamilie

En aflastningsfamilie er en familie, der har lyst og overskud til at modtage et barn eller en ung i weekender og/eller på hverdage.

På denne side, kan du læse om, hvad det vil sige at være en aflastningsfamilie, og hvilke kompetencer vi lægger vægt på.

En aflastningfamilie er en familie, der har lyst ov overskud til at modtage et barn eller en ung i weekender og/eller hverdage. Omfanget af aflastningen afhænger af, hvad der er vurderet, at barnet og barnets familie har behov for.

En aflastningsfamilie har ofte samme rolle som bedsteforældre, onkler, tanter eller venner har i andre familier. En aflastningsfamilie skal give barnet/den unge stabile og trygge rammer og støtte dets udvikling.

Som aflastningsfamilie i Vejle får man en fast familieplejekonsulent tilknyttet. Vi prioriterer højt, at der er tæt og gensidigt ansvarligt samarbejde.Familieplejekonsulentens primære opgave er at tilbyde vejledning, rådgivning og supervision i forhold til aflastningsopgaven.

Familieplejen tilbyder også vores aflastningsfamilier kurser, som du kan læse mere om i Familieplejens kursuskatalog

Det er en stor opgave at være aflastningsfamilie, derfor er det vigtigt, at hele familien er indstillet på at være der for aflastningsbarnet. Det er en stor beslutning, som kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

Praktisk:

Det kræver ikke en bestemt uddannelse at blive godkendt som aflastningsfamilie.

Det er de 5 Socialtilsyn i Danmark, som godkender aflastningsfamilier. Bor man eksempelvis i Vejle, er det Socialtilsyn Syd, der står for godkendelsen.

I forbindelse med godkendelsesprocessen hos Socialtilsynet, skal man gennemføre et grundkursus for aflastningsfamilier. Man søger om godkendelse på Socialtilsyn Syds hjemmeside WWW.socialtilsynsyd.dk.

Det er Familieplejen, der forestår matcharbejdet mellem det barn/ung, der skal i aflastning og aflastningsfamilien. Det gode match er en yderst central og vigtig opgave i forbindelse med en aflastning, lige som det er i forbindelse med en anbringelse.

Som aflastningsfamilie er man ansat på kontrakt og aflønnes med vederlag, efter gennemsnitsmodellen, og en omkostningsdel. Se taksttabel på KL's hjemmeside her 

Det er ikke et lovkrav, at der skal stilles et værelse fuldt ud til rådighed i forbindelse med en aflastningsopgave. Men naturligvis skal det overvejes, på hvilken måde man som aflastningsfamilie kan se et barn være i aflastning, i et eller flere døgn, hvis ikke der er et værelse til rådighed til barnet under opholdet.

Du er velkommen til at ringe til rekrutterings- og match konsulent Sussi Sommer på mobil 29 36 29 87 eller sende en mail til ssomm@vejle.dk. 

Der kan opstå små og store spørgsmål undervejs i arbejdet som aflastningsfamilie. Vi har svaret på de oftest stillede spørgsmål i en ABC, som du finder på linket nedenfor.