Aflastningsfamilie

En aflastningsfamilie er en familie, der har lyst og overskud til at modtage et barn/ung typisk hver anden eller fjerde weekend.

En aflastningsfamilie har ofte samme rolle som bedsteforældre, onkler, tanter eller venner har i andre familier. En aflastningsfamilie skal give barnet/den unge stabile og trygge rammer og støtte dets udvikling.

Vi søger løbende aflastningsfamilier

Familieplejen i Vejle søger løbende aflastningsfamilier, som kan hjælpe os med at hjælpe børn og familier i kommunen.

Vi tilstræber, at skabe nogle gode rammer for vore aflastningsfamilier og nedenfor kan du få svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål. Du er også velkommen til at ringe til Sussi Sommer på mobil 29 36 29 87 eller sende en mail til ssomm@vejle.dk. 

Hvor søger jeg om godkendelse?

I Danmark er der 5 Sociale Tilsyn, som undersøger og godkender aflastnings- og plejefamilier. Du skal henvende dig til det tilsyn, som er tilknyttet dit område. 

Hvad er et Socialt Tilsyn

De 5 Socialtilsyn i Danmark undersøger, godkender og fører tilsyn med døgninstitutioner, opholdssteder og pleje- og aflastningsfamilier. Familieplejen i Vejle samarbejder typisk med aflastningsfamilier, som er godkendt af Socialtilsyn Midt eller Socialtilsyn Syd.

Skal jeg uddannes som aflastningsfamilie?

Ja, i Danmark er der lovkrav om, at alle aflastningsfamilier (begge voksne) skal gennemføre et grundkursus for plejefamilier. På kurset vil I møde andre familier, som er i gang med en godkendelse som enten døgnplejefamilie eller aflastningsfamilie.

Det er Socialtilsynet, som hjælper jer videre med grundkursus som aflastningsfamilie. Ud over det lovpligtige kursus, vil I få besøg af tilsynskonsulenten, som vil interviewe jer om jeres familie, jeres ønsker, traditioner, økonomi, interesser m.m.

Løn/vederlag

Som aflastningsfamilie aflønnes I med vederlag. I 2019 svarer et vederlag til 142 kr. pr døgn. Se taksttabel på KL's hjemmeside her 

Hvis I har et barn i aflastning med vurderet belastning til 5 x vederlag, svarer det til 142 kr. x 5 vederlag pr. døgn = 710 kr. 

Derudover modtager I skattefrit kost og logidel pr. dag, som er

  • 0-9 år - 184 kr.
  • 10- år - 196 kr. 

Hvis der er aftalt kørsel, som I skal stå for, modtager I kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst.

Går det ud over min familie?

Som aflastningsfamilie modtager I et eller flere børn i jeres hjem, så jeres egne børn vil selvfølgelig også være en del af det, at have et barn på besøg/aflastning hos jer.  Derfor er det også vigtigt, at I taler med børnene om,  at det er de voksne, der har ansvaret for alle børnene og ansvaret for at alle har det godt, når I er sammen alle sammen.

Der er ikke et lovkrav til aflastningsfamilier om, at I skal stille et værelse til rådighed for en aflastningsopgave. Men I bør tale om, på hvilken måde I kan se et barn være ved jer i et eller flere døgn, hvis I ikke har et værelse til rådighed.

Som aflastningsfamilie modtager I typisk et eller flere børn i en eller flere weekender pr. måned. Der kan også være tale om hverdage eller en kombination af begge dele. Alt afhængig af, hvad barnets og barnets familie har brug for.

Kurser for aflastningsfamilier

Som aflastningsfamilie tilbyder vi kurser. Kurserne udbydes i Familieplejens Kursuskatalog, som du kan læse mere om her.

Netværk 

Det er muligt at deltage på "Caféformiddage", som er et fagligt fællesskab for plejefamilier ansat i Vejle Kommune. Endeligt er det muligt at etablere netværk for aflastningsfamilier. Se mere om caféformiddagene her

Der kan opstå små og store spørgsmål undervejs i arbejdet som aflastningsfamilie.
Vi har lavet nogle ”svar på forhånd” til dig i en ABC. Men du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din familieplejekonsulent.

Her finder du Aflastnings ABC  (Pdf-fil)