Aflastningsfamilie

En aflastningsfamilie har lyst og overskud til at modtage et barn typisk hver anden til hver fjerde weekend. En aflastningsfamilie skal give barnet stabile og trygge rammer og som kan støtte dets udvikling.

En aflastningsfamilie er en familie, der har lyst og overskud til at modtage et barn/ung typisk hver anden eller fjerde weekend. En aflastningsfamilie har ofte samme rolle som bedsteforældre, onkler, tanter eller venner har i andre familier. En aflastningsfamilie skal give barnet/den unge stabile og trygge rammer og støtte dets udvikling.  

 Aflastningsfamilier aflønnes med vederlag og omkostningsdel.